Hjulmandens hus

Ved indgangen til Indelukket tæt ved Irmatorvet på Kalvehavevej ligger Hjulmandens Hus, der i 2020 fik fornyet sit tag, og i dag fremstår det som et eventyrhus, der oser af lokalhistorie. 

Husets kælenavn skyldes, at der i næsten 100 år levede en familie, hvor to generationer drev et hjulmagerværksted. Husets ældste del er fra 1795, og det blev oprindeligt bygget som bolig til ansatte på gården Annaborg, hvor kun hovedbygningen på Frederiksværksgade 2 er tilbage og som nu huser kunstudstillinger. 

I perioder har der faktisk boet fire familier i Hjulmandens Hus, men ægteparret Svend Karlog, direktør på den nærliggende Slotsbio, og Gerda Karstens fik i 1964 sognerådets tilladelse til at samle huset i en matrikel.

Hjulmandens familie har for år tilbage samlet husets historie og afleveret dokumenter og fotografier til Lokalhistorisk Arkiv. Familiens historie blev en vigtig del af ’Hjulmandens hus,’ der udkom i 2020. Bogen kan lånes på biblioteket.

Den unge Hans Vilhelm Petersen sammen med den ældre Hans Pedersen i hjulmandens gård sammen med en svend.

Til venstre den unge Hans Vilhelm Petersen og til højre den ældre Hans Pedersen i hjulmandens gård sammen med en svend.

Farvefoto af Hjulmandens hus med nyt stråtag, lagt på i 2020.

Huset fik i 2020 nyt stråtag, og mens arbejdet stod på, stoppede mange forbipasserende forbi og kunne fortælle sjove historier om livet i huset gennem mere end 200 år.

Hjulmand Hans Pedersen på engen

Hjulmand Hans Pedersen på engen ved Kalvehavevej 4.

Hjulmand Hans Vilhelm Petersen med gevær og langpibe sammen med en kammerat i gården til Hjulmandens Hus.
Hjulmand Hans Vilhelm Petersen var en ivrig skytte. Her ses han med gevær og langpibe i gården til Hjulmandens Hus sammen med en kammerat.
12.02.21