Hillerød som garnisionsby

Under Første Verdenskrig havde Hillerød besøg af næsten 200 husarer med heste, der var indkvarteret på Hillerødsholm og på Frederiksborg Slot. Desuden var der i Østergade – der hvor Irma nu ligger – en kaserne bag Ford Motor Compagny med plads til ca. 90 husarer.

Det var deres opgave at bevogte Frederiksborg Slot samt løse en række militære opgaver i Nordsjælland. Selvom denne del af Hillerøds historie er et næsten ubeskrevet blad, så kendes der en del postkort med husarer i og omkring Hillerød.

Men husarerne var ikke de eneste soldater i byen. Faktisk kom infanteriet med 200 soldater allerede i oktober 1914 til Hillerød. I forbindelse med arbejdet med Staunstrups fotoarkiv er der dukket to nye fotografier op.

Både infanteriet og husarerne fyldte meget i byen. De lokale aviser berettede om slagsmål mellem lokale og soldater, og flere måtte til afkøling i arresten. Desuden blev soldaternes ophold i Hillerød omtalt i aviser landet rundt i forbindelse med en ulykke på gården Hillerødsholm. Ved en opvisning i det gamle ridehus var en del tilskuere kravlet op på taget, som ikke kunne holde til presset. Taget styrtede sammen og to personer fik alvorlige skader mens de fleste slap med små skrammer.

Ved krigens slutning forlod husarerne Hillerød, og mange græd den dag, ja en af byens redaktører skrev, at flaget burde sættes på halv stang.

Sort/hvid fotografi af infanteriet i rækker på Torvet i Hillerød, oktober 1914.

Olaf Staunstrup optog dette fotografi af infanteriet på Torvet i oktober 1914. Billedet er dukket op hos Staunstrup-familien i forbindelse med arbejdet med bogen ’Staunstrups fotografier’, der kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlere og på webersforlag.dk.

Postkortet 15. oktober 1914. Viser infanteriet i Hillerød. Folk stod tæt langs Københavnsvej og Helsingørsgade.
Postkortet er optaget 15. oktober 1914 hvor infanteriet kom til Hillerød. Folk stod tæt langs Københavnsvej og Helsingørsgade. Postkortet tilhører Bo Christiansen
12.02.21