Glimt fra Hillerøds industrihistorie

03.01.19
Kælderen under ejendommen i Slotsgade 65 gemmer på levn fra den engang dampdrevne slotsmølle

”Frederiksborg Slotsmølle”, som det i dag står på gavlen på beboelsesejendommen, huser stadig en rest af Hillerøds industrihistorie.

Vandmølle fra Middelalderen
Slotsmøllen kan dateres tilbage til Middelalderen. I 1572 lod Frederik II opføre en stor vandmølle. Der var dog ikke vandkraft nok til at drive møllen, så kongen byggede kanaler fra bl.a. Allerød Sø og Grib Sø – men forgæves…

"Frederiksborg Slotsmølle" anno 1677. Udsnit Kort fra "Resens Atlas" fra Det Kongelige Bibliotek
 

Med lidt god fantasi kan man i dag endnu ane konturerne fra kanalen. Fotogaf: Henrik Bachmann, 2018.

Brændt og genopbygget 
I 1896 nedbrændte den gamle mølle, og en ny dampdrevet blevet bygget i den nuværende bygning. Møllen lukkede i 1925.

Dele af det gamle mølleværk. Turbinedele og slidspor efter remtræk er stadig synlige. Fotograf: Henrik Bachmann, 2018.

Mere om møllen...
I Frederiksborg Amts Avis den 18/8, 2018, er der et længere ”portræt” af ejendommens historie samt i Svend Nielsens "Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller". Ligger du inde med gamle fotos fra møllen, hører Lokalhistorisk Arkiv gerne fra dig! 

Materialer