Hillerød Andelsslagteri, slagterihallen
Ukendt fotograf

Fra Hillerøds Andelsslagteri til Hillerød Bibliotek

27.10.17
Læs her om Hillerøds hovedbiblioteks fortid som slagteri bygget af Fritz Milner.

Svineslagteriet i Hillerød

Fra 1880’erne og frem til 1950’erne skød der mange andelsslagterier op rundt om i Danmark. Det første oprettedes i Horsens i 1887.

Opførslen af slagteriet

Slagteriet i Hillerød blev opført i 1896 som et privat slagteri. De oprindelige bygninger fra slutningen af 1800-tallet blev opført af Hillerød store bygmester på den tid, Fritz Milner. I efteråret 1913 mødtes 300 landmænd fra Hillerød-egnen på ”Hotel Kronprindsen” og tegnede sig som andelshavere i slagteriet, som dermed fra 1914 blev et andelsslagteri.

Hillerød Svineslagteri. Postkort. 1903-1914

Hillerød Svineslagteri, 1903-1914. Postkort.

Fra privat til andelsslagteri

Andelsslagteriet blev oprettet kort før udbruddet af 1. Verdenskrig, og man kom også kortvarigt til at mærke krigens skygge i sommeren 1914. Man måtte i en uges tid stoppe for modtagelsen af svin, fordi man skulle have en aftale i stand om, hvem der skulle garantere for de forsendelser, der kunne gå tabt på vej til England. Det endte med, at slagterierne i fællesskab ville stå for risikoen.

Hillerød Slagteri, medarbejdere, 1945

Medarbejdere på Hillerød Andelsslagteri i ca. 1945. (Fotograf: ukendt)

"Svinekort"

I 1930’erne indførtes de såkaldte ”Svinekort”, som blev administreret af Landbrugsministeriets Svine-reguleringudvalg. Kortene skulle være med til at regulere produktionen og eksporten samt fordele eksportmængden mellem de enkelte slagterier. 2. Verdenskrig havde den indflydelse på slagteribranchen, at økonomien efter krigen ikke var god, derfor måtte man også på slagteriet i Hillerød sætte bremserne i for en ellers ønsket produktionsudvidelse.

Ansatte i pølsemageriet, ca. 1950-1960

Ansatte i gang i pølsemageriet. Fotoet er fra ca. 1950-1960. (Fotograf: Ukendt)

Fra slagteri til bibliotek

Svineslagteriet blev om- og udbygget af flere omgange. Man havde derudover i en periode udsalg i både Holte, Lillerød, Humlebæk, Tisvilde samt i Slotsgade og Helsingørsgade i Hillerød.

Hillerød Andelsslagteri lukkede i 1972 bl.a. som følge af fusioner på slagteriområdet. Siden har bl.a. en pålægsfabrik og kommunes AMU-center (ArbejdsMarkedsUddannelses-center) haft til huse i bygninger. I 2001 kunne Hillerød Bibliotek åbne i de gamle, men noget ombyggede slagteribygninger.

Tekst af Signe Frederiksen, cand. mag i histore og projektmedarbejder i Lokalhistorisk Arkiv.

 

Materialer