Baunebjerg.

Baunebjerg - et landsted i Nødebo

Af Anonym (ikke efterprøvet)
10.03.22
Baunebjerg, i dag med navnet Nødebogård, ligger på Kildeportvej 20 i Nødebo. Enkebaronesse Elisabeth Wedell Wedellsborg lod i 1873 arkitekten August Klein tegne og bygge ejendommen.

I 1884 købte grosserer William S. Dahl Baunebjerg, for at benytte den som sommerlandsted for sin familie.

W.S. Dahl var medejer af firmaet ”Brødrene Dahl”, som han havde stiftet sammen med broderen Niels Peter Smith Dahl.

Firmaet begyndte som en engros-forretning inden for sanitet, den 1. juli 1866 i Holbergsgade i København. Det blev hurtigt en blomstrende virksomhed, der efter kun to år måtte flytte til større lokaler. Et pakhus blev opført på en fasters ejendom i Vester Voldgade 25. I 1873 blev dette også for småt og firmaet overtog Industribygningen ved Tivoli. Bygningen var blevet ledig efter at have huset Den store Nordiske Industriudstilling i 1872. Her lå firmaet frem til 1967, hvorefter det rykkede til nye lokaler i Glostrup. I dag ligger firmaets hovedkontor i Brøndbyvester.

William S. Dahl og hans hustru Caroline Mathilde (født Michelsen) fik døtrene Ida, Sofie og Wilhelmine, samt en søn der døde kun 4 år gammel. Derfor blev det broderens to sønner der overtog firmaet i 1906, da de to stiftere trak sig tilbage.

Søstrene Sofie, Ida og Wilhemine Dahl

Søstrene Sofie, Ida og Wilhemine Dahl.

William skulle nyde sit otium, men det blev kun i få år. Med årene var Dahl blevet tunghør og i 1910 blev han ramt af en sporvogn. Vognstyreren ringede med klokken, men blev ikke hørt. William Dahl blev ramt – han døde nogle timer senere på Kgl. Frederiks Hospital i Bredgade. Han blev begravet på Nødebo Kirkegård.

Grosserer William S. Dahl på sine ældre dage.

Grosserer William S. Dahl.

Hans enke beholdt Baunebjerg nogle år efter mandens død. Efterfølgende var det datteren Ida og hendes mand Carl Ludvig von Ellbrecht der benyttede stedet.

Caroline Mathilde Dahl

Caroline Mathilde Dahl.

Senere har stedet været både kostskole og senere behandlingshjem.

Nødebo Kostskole, tidl. Baunebjerg

Nødebo Kostskole, tidl. Baunebjerg.