Forfatter Anna Rieder
Fotograf: Charlie Hanghøj

Anna Rieder

Digteren Anna Rieder er født i 1993 i Aarhus, hvor hun boede, indtil hun fyldte fire år. Derefter flyttede familien til Schweiz, hvor hun gik på en skole, som stillede høje krav om disciplin, men også rykkede børnene fagligt tidligt. Anna lærte at læse som fireårig, og hun begyndte at læse højt for sin lillebror i samme alder.

Den indre forfatter vækkes

Annas sans for litteratur og skrivning blev vakt tidligt, og hun ser i dag, at forfattergerningen opstod allerede i de tidlige teenageår. Anna fik i 9. klasse en kæreste, hvor de skrev breve til hinanden på skrivemaskine og sendte dem med posten. De imiterede den berømte brevveksling mellem musikeren Eik Skaløe og veninden Iben. Da Anna som 15årig læser Baby af Kirsten Thorup, oplever hun, at sproget er frit. At der ikke findes en fast skabelon for fortællinger, og at man med sproget kan gennembryde forestillinger om den etablerede virkeligheds virkemåder. Derfra begyndte Anna at skrive digte.

Anna kom på Det Fri Gymnasium på Indre Nørrebro, hvor især de sproglige fag og de skriftlige afleveringer begejstrede hende. Hun oplevede gymnasiemiljøet som kreativt og bidrog selv ved at arrangere oplæsningsarrangementer og deltage i en læsekreds om Albert Camus. Det afgørende møde i gymnasiet var med dansklæreren John. Han og hun indledte en dialog om litteratur og digtning, som stadig er i gang i dag.

Sammenhængen mellem fantasi og virkelig

Efter gymnasiet gik Anna på Testrups skrivelinje, og derfra gik turen til litteraturvidenskab på KUA. Hun forlod universitetet, da hun kom ind på Forfatterskolen i 2017. I sin ansøgning til Forfatterskolen skrev hun, at den væsentligste årsag til at hun skriver er, at skriften gør hende i stand til at arrangere verden.

Sammenhængen mellem virkelighed og skrift bliver et tema for digteren, som selv lider af en psykisk sygdom, som kan gøre det svært for hende at skelne mellem fantasi og virkelighed. Poesien bliver et rum, som gør det lettere for hende at være i verden.

”Poesien er et rum hvor jeg kan arrangere verden, så den giver mening for mig. Verden er ofte mærkelig og svær at forstå. Virkeligheden kan kollapse, men i skriften, når man skriver noget, så findes det. Samtidig skal skriften ikke stå til regnskab for sandhed. I poesien skelner man ikke mellem om noget er sket i ”virkeligheden”, eller om det er fantasi, som man f.eks. gør det i et lægeligt rum.”

I 2020 udgav Anna Rieder digtsamlingen Hindebæger (Arena), som blev bredt fremhævet som en usædvanligt lovende debut. Hindbæger handler om Annas oplevelser under en indlæggelse på et psykiatrisk afsnit.

”I poesien er sårbarhed for mig en politisk handling. Ved at være øm, ved at bygge verdener, bygger man også utopier. I Hindebæger forsøger jeget at forankre sig i en verden, der er kaotisk, en kold virkelighed. Utopien ligger i dette forsøg på forbindelse.”

Udgivelserne

I 2021 modtog Anna Rieder og Sidsel Welden litteraturprisen Bukdahls Bet for brochurerne ”Ti gode råd til lægen”, ”Magisk tænkning” og ”Symptomoversættelse” rettet til læger og behandlere i det psykiatriske system (Amulet, 2020).

Hun har desuden bidraget til en række litterære fællesskaber som OVBIDAT, Københavns Istidende, Laboratoriet for Økologi & Æstetik og skriftkollektivet BMS.

Anna arbejder i dag som skrivegruppeleder for psykisk syge på Psykiatrisk Center Amager.