Klimahandledagen 2024

867.500 kr. til spirende fællesskaber i Kulturaksen

Udearealerne ved Kulturaksen får i de kommende år et gevaldigt løft med projektet ”Fra Ødepark til Spirende fællesskaber”. Det er nu en realitet efter tilsagn fra Nordea-fonden på intet mindre end 867.500 kroner

Med en bevilling i ryggen fra Nordea-fonden på 867.500kr., samt 25.000 kr. i støtte fra Kommunens forskønnelsespulje, har Kulturaksen med Frivilligcenteret, Klaverfabrikken og Hillerød Bibliotekerne i spidsen grundlaget på plads for et toårigt projekt om at omdanne Kulturaksens udearealer "Fra Ødepark til Spirende fællesskaber". Nyheden glæder formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

“Jeg er virkelig glad på Kulturaksens og borgernes vegne. Området har i mange år kaldt på en nytænkning, og denne bevilling er et fantastisk startskud til at få skabt liv og fællesskaber i de udendørs rammer, der er omkring vores kulturinstitutioner. Der er et stort potentiale i haven og uderummet som mødested og formidlingssted og som fyrtårn for kultur, bæredygtighed og klimaformidling. Det får vi nu med bevillingen fra Nordea-fonden sat i gang,” siger Søren Lerche.

Kultur og natur bindes sammen i Kulturaksen

Kulturaksens udearealer skal omdannes til et grønt byrum, hvor byens borgere har lyst til at mødes og opholde sig. Området skal beplantes med vilde og hjemmehørende planter, og der skal bygge en række siddemøbler med plantekasser og et udendørs værksted/mødelokale.

”Udearealerne mellem Klaverfabrikken, Biblioteket og Frivilligcenteret har et kæmpe potentiale, men det bliver slet ikke udnyttet i dag, og folk opholder sig sjældent særligt længe i udeområdet. Jeg glæder mig derfor virkelig til, at vi nu kan tage de første spadestik og udvikle området til et grønt og kulturelt mødested til glæde for hele byen,”, siger Peder Raarup Jensen, leder af Klaverfabrikken

Frivillige fællesskaber og grønne åndehuller

Danmarks Naturfredningsforening og Haveselskabet er stærke samarbejdspartnere i projektet og har medvirket til at udvikle planerne for en kommende klimahave i den nuværende "Bibliotekspark". De vil skabe et frivilligt fællesskab og etablere et havelaug med kommunens borgere. At være aktiv i haven skal være en tiltrækkende og inkluderende social aktivitet, der fremmer trivsel og glæde. De særligt engagerede motiveres til at blive naturværter for området.

”Frivilligcenteret, Biblioteket og Klaverfabrikken har mange gæster hver især. Til sammen favner vi utroligt bredt, og vi glæder os meget til at kunne invitere alle vores mange gæster med ud i naturen, hvor vi håber på at bane vejen for helt nye sociale forbindelser og aktiviteter på tværs af aldre og interesser. Vores nye udearealer skal være et unikt centrum for deltagelse, bæredygtighed, biodiversitet og mangfoldighed,” siger bibliotekschef Stine Holmstrøm Have.

Danmarks Naturfredningsforening og Haveselskabet vil også stå i spidsen for at udvikle et biomangfoldigt læringsrum. Rummet skal være et eksempel på en vild have, som borgere kan bruge, inspireres af og medudvikle og som vi kan formidle fra. Det skal bestå af et 200 m2 ’vild med vilje’-bed med hjemmehørende, flerårige insektvenlige planter, samt 100 m2 insekt- og fuglemekka med brændestabler, bi-hoteller, trampesti samt fuglebad og –kasser.

Efter planen bliver projekt ”SAMMEN I HAVEN – Fra ødepark til spirende fællesskaber” sat i søen i august 2024 og løber henover de næste to år.