Børn leger
Den første minisprogskuffert i Ny Hammersholt Børnehus

Minisprogskufferter på vej til alle vuggestuebørn i Hillerød

Pædagoger og bibliotekarer fra Hillerød Kommune har det seneste år arbejdet sammen for at skabe det helt rigtige tiltag for at hjælpe børnene i Hillerøds vuggestuer godt på vej med den sproglige udvikling

Bøgestuen i Ny Hammersholt Børnehus var fyldt med glade børnestemmer og nysgerrige blikke, da den første minisprogskuffert blev åbnet her i februar. Kufferten var fyldt med bøger og legetøj, der hurtigt blev spredt ud på gulvet. Alt blev grundigt undersøgt af børnene, der især blev fanget af en bog med huller i siderne, hvor man så kunne stikke sine fingre igennem. Børnenes smil var næsten lige så store som smilene hos bibliotekarerne Pia Nyberg og Kathrine Bach Pachniuk. Endelig kunne de se kufferterne, som de har arbejdet på i månedsvis, blive taget i brug.

I de kommende uger skal biblioteksbilen på rundtur til alle vuggestuer i Hillerød Kommune. De spritnye minisprogskufferter skal nemlig deles ud. Minisproget er et sprogunderstøttende projekt for alle Hillerøds vuggestuebørn, deres pædagoger og deres forældre. Gennem litteratur og leg er projektets formål at udvikle børnenes sprog både i vuggestuen og derhjemme. Minisproget består af store kufferter, der indeholder bøger og legetøj, som skal lægge op til dialog og leg og skabe et trygt og inspirerende rum for sprogudvikling for alle børnene.

Minisproget er resultatet af et tæt samarbejde mellem Hillerød Bibliotek, pædagoger fra Hillerød Kommune samt afdeling Dagtilbud.

"Det har været utrolig givende at samarbejde på tværs; det har virkelig styrket projektet at få fokus på vores forskellige fagligheder og hvordan vi bedst har kunne bidrage til at understøtte pædagogernes arbejde ude i daginstitutionerne”, siger børnebibliotekar Kathrine Bach Pachniuk og tilføjer:

"Vi håber, at Minisproget er udviklet så det er enkelt at tage frem i hverdagen og lave sjove og lærerige aktiviteter uden den store forberedelse og at forældrene får gavn af at have mulighed for at låne en forældrepose med bøger med hjem og arbejde videre med det emne børnene har om i vuggestuen."


Stor begejstring

Hos Dagtilbud Børn i Hillerød Kommune glæder man sig også rigtig meget til at se kufferterne blive taget i brug ude i vuggestuerne.

"Vi ser meget frem til at modtage det nye materiale og Minisproget ude i dagtilbuddene. Minisproget er målrettet vuggestuegrupperne og det har vakt stor begejstring at man har været fokuseret på de helt små i dette projekt. Et håb er samtidig at de temaer der dukker op med Minisproget også kan inspirere i børnehavegrupperne og således være til gavn for et helt dagtilbud", siger Mia Albrechtsen Disson, der er specialkonsulent i Dagtilbud Børn.

For både bibliotekarer og pædagoger har det været spændende at arbejde sammen om projektet.

"Det har været et spændende forløb med mange fantasifulde og inspirerende dialoger. Der har været fokus på at det skal være ”noget andet end” den kendte sprogkuffert, og at det skal være mere temaer og emner i de forskellige kufferter end vi er vant til. Noget der taler til det legende, deltagende og udfordrende. Og det synes vi er lykkedes rigtig godt", siger Mia Albrechtsen Disson.

En drøm, der går i opfyldelse

Det har længe været en drøm for bibliotekarerne på Hillerød Bibliotek at kunne tage på besøg hos vuggestuerne i Hillerød Kommune, og om at kunne samarbejde mere med både pædagoger og forældre.

"For at skabe gode muligheder for den sproglige udvikling hos børnene i vuggestuerne, så skal vi have alle de voksne til at samarbejde. Det handler ikke kun om pædagogerne, men også forældrene og børnebibliotekarerne. Vi håber at Minisproget vil understøtte både pædagogernes og forældrenes store arbejde med børnenes sprog", siger børnebibliotekar Sofie Funder Allerman.

Ud over minisprogskufferterne så får vuggestuerne også uddelt nogle forældreposer, der indeholder bøger om det samme tema. På den måde fortsætter børnene den sproglige udvikling, der allerede er i gang fra vuggestuen, når de kommer hjem.

"Mit håb er, at vi kommer i kontakt med nogle familier og nogle børn, som vi ikke ser på biblioteket så ofte, eller slet ikke ser på biblioteket. Og på den måde kommer de i kontakt med bøgerne og alt det som de kan tilbyde og måske bliver de nysgerrige på at besøge os", siger Sofie Funder Allermann.

Projekt minisproget har modtaget støtter fra flere forskellige puljer og fonde, der fordeler sig således:

  • Boggladpuljen, Slots- og Kulturstyrelsen: 154.500 kr.
  • Kulturpuljen, Hillerød Kommune: 27.500
  • Nordea Fondens Lokalpulje: 40.000 kr.