Dit sensitive barn

Er dit barn særligt sensitivt – og hvad gør du så?

Særligt sensitive børn reagerer mere følsomt på fysiske og sociale indtryk, de har stærke følelser, reflekterer dybt, har et rigt indre liv, en udpræget indlevelsesevne, og en stærk retfærdighedssans. Derfor kan særligt sensitive børn hurtigere føle sig overvældet af indtryk, blive overstimulerede, sårbare og miste balancen.

Men evnen til at lade sig påvirke giver heldigvis også værdifulde fordele. Og hos et trygt, glad og velstimuleret barn med et roligt og positivt følelsesliv, vil barnet kunne vise en helt særlig omsorg og medfølelse for andre, ligesom det vil kunne være bemærkelsesværdigt kreativ og opfindsom, problemløsende, ansvarlig, fornuftig og konstruktiv. Og typisk vil humor, empati, positivitet og rummelighed være indlejret i barnets måde at føle og tænke om sig selv, andre og fremtiden.

Men hvad gør du så som forælder, når du skal rumme og folde dit barn ud med alle disse personlighedstræk, der gør det til noget helt særligt? Det kan være en udfordring, og det kræver indsigt, vilje, hjerte og de rigtige strategier at hjælpe dit barn på vej til at håndtere livet som særligt sensitiv.

I Dit sensitive barn giver Anne-Mette Sohn Jensen dig som forælder en guide til en bedre hverdag med et sensitivt barn. Bogen er blevet til på baggrund af cand.pæd. Anne-Mette Sohn Jensens pædagogiske faglighed og egne erfaringer, kombineret med en stor undersøgelse, hvori forfatteren har interviewet 55 forældre omkring deres personlige erfaringer i hverdagen med et sensitivt barn. Anne-Mette Sohn Jensen præsenterer os i bogen for væsentlig forskning om særlig sensitivitet og personlighedstræk generelt, ligesom hun deler gode råd, personlige erfaringer og faglige betragtninger omkring hverdagslivet med et sensitivt barn.

På hjemmesiden Sensitiv Balance kan du også finde en række gode artikler om særligt sensitive børn. Her får du et godt indblik i de forskellige typer af sensitivitet, og du får viden om, hvordan du lærer lige netop dit barns særlige kombination af sensitivitet at kende, og redskaber til, hvordan du bedst muligt kan håndtere, hjælpe og guide dit barn til et liv i sensitiv balance.

Dit sensitive barn
Dit sensitive barn