Dialogisk læsning

13.12.16
Få inspiration til at støtte dit barns sproglige udvikling

Dialogisk læsning er en metode, som forældre kan bruge til at støtte deres børns sproglige udvikling. Metoden styrker ordforrådet og stimulerer de talesproglige kompetencer. Dialogisk læsning går ud på at have en dialog med dit barn sideløbende med, at du læser højt. Læser I f.eks. en bog om nogle børn, der bliver uvenner, kan du spørge dit barn, hvorfor børnene blev uvenner. I skal stoppe op i bogens forløb og snakke om det, som I har læst. Giv barnet tid til at svare og grib gerne snakken og stil uddybende spørgsmål. 

ALLE bøger kan bruges til dialogisk læsning, men du kan her få en liste med mange fantastiske læseoplevelser.