Peder Frederik Jensen

Skæbnefortællinger fra et Danmark på kanten

07.09.22
ORDET ER LØS: ”Det Danmark du kender” er en roman fyldt med meninger og holdninger, der vækker tanker længe efter endt læsning.

”Det Danmark du kender” (2020) refererer til Socialdemokratiets valgslogan i 2015. Romanen beskriver fire personer fra Lolland, som hver på sin måde repræsenterer typer fra det såkaldte ”Udkantsdanmark”. De fire står hver for sig over for nogle betydningsfulde valg, der kan ændre deres fremtid. Deres håb, tvivl og ambitioner flettes dog ind i hinanden i et dramatisk vendepunkt, hvor alt forandres på en måde, ingen helt havde drømt om …

Foruden en skildring af individets muligheder og drømme for en bedre fremtid er ”Det Danmark du kender” en kras og realistisk samfundsskildring af, hvordan moderne politik (ikke mindst politiske ambitioner) og bureaukrati sjofler og udhuler velfærdsidéen på de bekostning af de svageste klasser. Desuden er romanen en nøgle til at forstå miljøer i Danmark, man måske ikke umiddelbart har førstehåndskendskab til.

I romanens kritiske tone ligger der også en hyldest til velfærdsamfundet: et projekt, tålmodigt bygget og sammentømret af uegennyttige politikere gennem generationer, som nu, ifølge romanen, synes at være i fare for at blive demonteret i udliciteringens og effektiviseringens ærgerrige navn.

Ordet er Løs 2022

Oplev Peder Frederik Jensen til årets litteraturfestival.

Læs mere og se det fulde program på hilbib.dk/ordeterlos