Poetiske favntag med filosofiens mystiske mesterværk

Det uafrettelige geni Ludwig Wittgenstein mente, at forholdet mellem sprog og virkelighed kunne ordnes og præsenteres i logiske udsagn, som én gang for alle satte eksistensen på formel. Ligesom fysikkens love må der findes en indre filosofisk lovmæssighed, som beskriver, hvad der lader sig sige, og hvor beskrivelsen af verden må stoppe.

Wittgenstein skrev i hele sit liv kun dette ene filosofiske værk på blot 75 sider. Mange i hans samtid mente, at projektet lykkedes, men det var svært at diskutere, fordi Tractatus Logico-Philosophicus var så utilgængeligt. Senere i livet afviste Wittgenstein selv sit forsøg som fejlslagent, men værket imponerer fortsat og tiltrækker nysgerrige og eventyrlystne sjæle.

Senest har den unge danske digter og sprogudforsker Signe Gjessing kastet sig over Wittgensteins kolossale foretagende med et lige så ambitiøst projekt. Hun arbejder videre på Wittgensteins struktur, men hvor Wittgenstein ville sætte grænser for det, som kan siges, vil Gjessing sige det, som ikke kan siges. Det, som ligger uden for verden. Som ligger til grund for verden.

Gjessing følger samme logiske system, som Wittgensteins værk er bygget på, hvor udsagnene opsættes i numerisk orden, hun følger i nogen grad forlæggets filosofiske argumentation, og som i forlægget skriver hun i udsagn og ikke som sådan i lyrisk genkendelige strofer.

Læseren behøver ikke at kende til Wittgensteins forehavende for at læse bogen. Som i Gjessings andre værker er der meget på spil. Bogen er skrevet som en undersøgelse af verdens og værens afgrænsninger med særligt fokus på ekstasen. For ekstasen er i Gjessings univers en forudsætning for verden. Ekstasen eller hengivelsen er på samme måde en nøgle til at læse Tractatus Philosophico-Poeticus. Poesiens berusende, befriende kraft, der formår at sætte ord på det, som det analytiske, deskriptive sprog ikke kan beskrive. Det er bogens formål, og læsningens store gevinst.

Drømmens bizarre univers

At læse Signe Gjessing er som at navigere i drømmens landskab. Verdenshjørnerne flytter sig, billederne forandrer sig, forudsætningen for din verden forrykkes uden varsel. Den, som ønsker at finde ind til drømmens inderste sandhed bliver snart frustreret, mens den, der lader sig inspirere af drømmens bizarre univers til at se nye sammenhænge, kan finde glæde og smukhed i underbevidsthedens sublime gøremål.

Gjessing er en digter, man kan lade sig forføre af. Det er muligt at bevæge sig ned ad en mere traditionel semantisk læsning, men det er vanskeligt og uklart, hvor meget man egentlig får ud af arbejdet. Man kan også lade sig forføre af ideerne, mærke tankerne drive ind og ud af poesien, stemme intuitionen efter digtenes toneklang.

Det er urstoffet, digteren forsøger at få i tale, derfor må læsningen starte samme sted som begejstringen eller ekstasen. Man må mærke efter, om der sættes gang i en bevægelse i en selv.

Oplev Signe Gjessing

Du kan opleve Signe Gjessing til Hillerød Biblioteks litteraturfestival, Ordet er Løs d. 8. maj 2021. Køb billet via Place2book.

Signe Gjessing
Foto: Gyldendal