Decemberlæsning med Martin Andersen Nexø

Anbefalinger af de bøger Martin Andersen Nexø skrev, da han boede i Hillerød.

Martin Andersen Nexø har i år 150 års jubliæum. I perioden 1930-34 boede Martin Andersen Nexø i en flot villa på Skansevej. I Hillerød skrev og udgav han to bøger: "Et lille kræ" og "To verdener". Bøgerne er godt bud på socialistisk opbyggelige og hyggelige læseoplevelser til en travl decembermåned. 

"Et lille kræ"

I sin første del af store erindringsværk fortæller Martin Andersen Nexø med nærværende og levende fortællerstemme om sin tidlige barndom: opvæksten i det dengang barske og uhumske Christianshavn og senere familiens "udvandring" til Bornholm. Martin Andersen Nexø arbejdede som barn som stenhugger med sin strenge og utilregnelige far. Men det fysiske arbejde var for hårdt, så Nexø blev i stedet kodriver. Senere kom han i lære som skomager. Som teenagter blev han højskoleelev, og der åbnede sig en litterrær verden, som lagde kimen til hans forfatterskab. "Et lille kræ" minder meget om Pelle Erobrerens skæbne, og Nexøs erindringer bliver regnet for noget af det bedste i hans forfatterskab!

Martin Andersen Nexø midt i billedet.

Martin Andersen Nexø er "det lille kræ" midt i billedet. Manden til venstre, med "jomfruen" og den høje hat, er hans far. 

 

"To verdener"

Martin Andersen Nexø erkendte sig i midten af 1930'erne til kommunismen, hvilket førte til stor bitterhed i hans socialdemokratiske læserskare. "To Verdener" opsummerer Nexøs oplevelser i Sovjetrusland. Hans begejstring for kommunismen evne til at revolutionere og transformere et førhen forarmet og tilbagestående zar-rige til et industrielt og kulturelt foregangsstat bliver malende beskrevet: den sociale ulighed er væk, alle arbejder eller studerer, ingen går sultne i seng, fængslerne er så humane, at løsladte fanger ikke vil forlade dem osv. Selvom at Martin Andersen Nexø både propaganderer for kommunismen og selv bliver udsat for kommunistisk propaganda, bliver man som moderne læser slået bogens naive og overbevisende, optimistiske tone, der gør "To Verdener" til en  moderne fabel om den bedste af alle verdener. 

Klik her for at reservere "To verdener" fra bibliotek.dk

Biografier om MAN

Har man lyst til at læse mere om den sammensatte og ombruste personlighed, som Martin Andersen Nexø var, er Henrik Ydes storværk "Martin Andersen Nexøs liv og værk" fra 2019 et studie værd. Et andet godt bud er den lettere tilgængelige "Martin Andersen Nexø: portræt af forfatteren og forfatterskabet" af Thorkild Borup Jensen, som giver et overskueligt billede af Nexøs liv og forfatterskab.

Plakat med sovjetkvinde og propagandatekst på russisk
Ukendt kunstner
29.11.19