Camilla med bøger om bæredygtig energi

Bæredygtig energi er månedens verdensmål

Af Anonym (ikke efterprøvet)
31.03.22
Bæredygtige boganbefalinger og Torsdagscafé om grøn energi. I april har Hillerød Bibliotekerne fokus på verdensmål nummer 7: Bæredygtig energi.

Energi har været på de flestes læber i den seneste tid. Dyr energi. FN’s verdensmål nummer 7 har fokus på at sikre lige adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Det er et mål, der selvfølgelig har sin relevans i forhold til den klima-og bæredygtighedskrise, vi længe har måttet se i øjnene. Men måske er energipolitik blevet tydeligere i hverdagen ude i de danske hjem på grund af de voldsomt stigende energipriser, der er svære at komme uden om netop nu. 

Og tallene lyver ikke - behovet for energi til for eksempel elektricitet går kun én vej. Mellem 1990 og 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet steget med 1,7 milliarder, og da den globale befolkning fortsætter med at stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive større. 

Men en global økonomi og el-efterspørgsel, der er afhængig af fossile brændstoffer har allerede skabt drastiske ændringer i vores klimasystem  - og vil fortsat gøre det, hvis ikke vi finder grønnere alternativer.

I 2011 stod vedvarende energi for mere end 20 procent af den globale energiproduktion. Men hver femte person mangler stadig adgang til elektricitet, så der er behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden. 

Universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris inden 2030 betyder blandt andet investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk – altså mere bæredygtig energi.

 

Forskningens Døgn på Hillerød Bibliotek

Er 100 % vedvarende energi muligt? Og hvad med afhængigheden af russisk gas og olie?

Det er nogle af de spørgsmål, der er i fokus til Torsdagscaféen den 28. april, hvor vi får besøg af ph.d. og forsker Gregor Giebel.

Han vil fortælle om fremtiden for vedvarende energi, og hvordan vi kan bevæge os hen mod en verden, hvor meget mere kører på grøn strøm – måske endda alt.

Arrangementet er gratis

Læs mere om Torsdagscaféen

Læs mere om Forskningens Døgn

Materialer