Lav dine referencer korrekt

Kildehenvisninger og litteraturliste er afgørende indholdselementer i din opgave.

Forventninger

Når du skal skrive din første større opgave, er der muligvis en forventning fra dit uddannelsessted om, at du skal referere til kilder på en bestemt måde. Du har nok hørt ordet referencesystem nævnt en gang eller to, men hvad er det helt præcis? Kort sagt er det nogle standarder i forhold til, hvordan du skriver referencer ind i din opgave og på litteraturlisten.

Der er ikke nogen forventning om, at du skal kende dem på dit først år i gymnasiet, men at det er noget du skal være bekendt med, inden du går ud af gymnasiet. Derfor kan det anbefales, at du afklarer med din uddannelsesinstitution, om der er et bestemt referencesystem, de foretrækker, eller om du selv må vælge.

Forskellige referencesystemer

Der findes en lang række af referencesystemer, som alle har deres fordele og ulemper alt efter hvilket fagområde det er du skal skrive opgave i. De mest brugte af disse referencesystemer er APA, MLA, Chicago, Harvard, som bruges i forskelligt omfang på de videregående uddannelser rundt omkring i verden.

På Syddansk Universitet finder du en oversigt over hvilke referencesystemer, der er gode at bruge til forskellige fagområder - Du finder oversigten over referencesystemerne her

APA er et ofte anvendt referencesystem, og hvis du vil vide mere om hvordan du referer i APA, er værket "Referer korrekt!" anbefalelsesværdigt - du finder "Referer korrekt!" gratis online lige her.

Hjælp til referencer og litteraturliste

Der findes flere forskellige hjemmesider, programmer m.m., som er i stand til at hjælpe dig med at få dine referencer skrevet ind efter det referencesystem, du har valgt at bruge. 

Det Kgl. Biblioteks database er et godt sted at gå til, hvis du ikke føler dig 100% sikker på selv at skrive referencerne ind i din opgave. Her kan du finde referencer til en lang række bøger, artikler, tidsskrifter m.m. fra både videregående uddannelser og databaser verden over, til almene titler. Når har søgt fx en bog frem i deres database, finder du referencen til bogen under fanen Reference, og voila! - lige til at kopiere:

Skærmbillede fra Det Kgl. Biblioteks database med eksempel på reference-funktionen

 

Litteratulistegenerator.dk kan også være en hjælp. Den genererer en litteraturliste ud fra de bøger, artikler, hjemmesider osv. som du har brugt. Du skal selv indtaste de nødvendige data, fx en bog: titel, forfatters navn, udgivelsesår osv. Du kan altså på denne hjemmeside udarbejde hele din litteraturliste og herfra overføre den til dit skriveprogram. Du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden ikke sætter kilderne i alfabetisk rækkefølge. Det skal du selv gøre, når du overfører listen til Word.

Microsoft Word har en funktion, der giver dig mulighed for at indtaste dine kilder og sætte en litteraturliste op. Derudover bliver det også nemmere at citere kilderne i teksten, imens du skriver. Professionshøjskolen har udarbejdet en smart guide, du med fordel kan tjekke ud. Den gennemgår hvordan du skal gøre i Words system, for at referere og citere. Du finder guiden lige her.

Det kan anbefales at du i starten af dit opgaveforløb, sætter dig ned og lærer at bruge Words system til at referere og udarbejde litteraturliste. Det vil på længere sigt kunne sparre dig en masse tid i din skriveproces.

Eksempel på litteraturliste:

Litteraturliste

Brandi, U., & Sprogøe, J. (2019). Det magiske øjeblik: Kvalitativ analyse skridt for skridt. København: Hans Reitzel.

Gerner Nielsen , B., & Skov, A. (2015). Referér korrekt! København: Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet.

Grüttner, M., & Grergersen, A. (2009). Opgaveskrivning - eller kunsten at bygge en båd. Køåbenhavn: Frydenlund.

Harboe, T. (2018). Metode og projektskrivning: en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hyldgård, P. (2014). Slip din viden løs: håndbog i faglig gormidling . Århus: Forlaget Ajour.

Kyllesbech Holm, L. L. (Red.). (2011). Søg og du skal finde - guide til informationssøgning (4. udgave udg.). København: Det informationsvidenskablige Akademi.

Mailand, M. (2012). Guide til store skriftlige opgaver - SRP, SRO og DHO. København: Gyldendal.

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser . Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Toft, T. (2013). Find viden: informationssøgning for de gymnasiale uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.