NB! DU FINDER LISTEN OVER DE ANTAGNE KUNSTNERE NEDERST PÅ DENNE SIDE

TID OG STED                 
Fredag den 24. marts – søndag den 26. marts 2017 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Fernisering finder sted fredag den 24. marts kl. 14. Åbningstider: fredag 13-19, lørdag 10-17, søndag 10-17. Efter Kunstdagene fortsættes udstillingen i Kunsthuset Annaborg, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød fra den 30. marts til den 17. april 2017 med fernisering den 30. marts.

CENSURERING
Censurering finder sted den 13. og 14. marts 2017. Censureringen er lukket. Vurderingskriteriet er bl.a., at de indsendte arbejder skal vise en selvstændig kunstnerisk holdning, og at der ses en linje i det kunstneriske udtryk. 

Censorerne er kunstnerne: Jane Balsgaard, Morten Ernlund Jørgensen, Adda Scheller, Mette Rishøj og Anne Munnecke. Ophængning foretages den 22. og 23. marts 2017 af et ophængningsudvalg.

KUNSTVÆRKER

 • Der kan indleveres værker under kategorierne:

Maleri (M)                                       Grafik (G)                             Tegning (T)
Foto (F)                                            Skulptur (S)                          Mixed media (B)                   Video (I)

 • Ingen indleverede værker må tidligere have været udstillet på anerkendte censurerede udstillinger.
 • Største mål er 2 x 2 m, vægtgrænse pr. værk max. 50 kg.
 • Alle værker, der skal hænges op, skal være klargjort til ophængning (forsynet med øskner og snor), øskner må dog ikke stikke uden for blændramme/ramme.
 • Alle værker skal være mærket med kunstnerens navn samt værkets titel.
 • Glasindrammede værker modtages ikke – men plexiglas er tilladt. Ved antagelse vil der evt. kunne udskiftes til glasindramning. Der modtages ikke våde værker. Ved tunge/større skulpturer træffes speciel aftale.
 • Video-kunst varighed max. 20 minutter. Alle videoværker indleveres på USB-stik. Max ét værk pr. USB-stik. Ved antagelse vises videoen på monitorer, som forefindes på udstillingsstedet.


HVOR MANGE VÆRKER KAN TILMELDES?
Der skal tilmeldes mindst 3 og højst 5 værker i en kategori. Du må gerne deltage i flere kategorier, men du skal købe deltagerbillet pr. kategori. Se hvordan under ”Tilmelding”.

FORSIKRING
Forsikring tegnes af indsender, da udstillingsarrangørerne ikke forsikrer indsendte værker.

SALG AF UDSTILLEDE VÆRKER
Salgspriser for alle indsendte værker skal være anført på deltagerbilletten. Værker, som ikke er til salg, anføres som ”privateje”. Udstillingsarrangørerne beregner sig 25 % i provision af den annoncerede salgspris ved salg af udstillede værker. Udstillingen er uden ansvar over for sælgeren, hvis en køber ikke aftager et bestilt værk.

TILMELDING

 1. Køb en deltagerbillet pr. kategori. En billet koster 400 kr. (100 kr. for unge under 25 år)
 2. Ved køb af billet skal der udfyldes korrekt navn, adresse, telefon og mailoplysninger. Oplysningerne medtages i udstillingens værkfortegnelse.
  Billetter kan købes her. Billetsalget lukker den 24. februar kl. 14!!
 3. Billetten / Billetterne printes ud. På billettens nederste halvdel er der plads til at udfylde informationer om værkerne. Teksten danner grundlag for udstillingens værkfortegnelse. Brug venligst blokbogstaver.
 4. Den udfyldte billet indleveres sammen med værkerne.

INDLEVERING
Alle værker skal indleveres 11. eller 12. marts mellem kl. 10-16 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Deltagerbillet pr. kategori vedlægges i udfyldt stand.

Ved indlevering skal alle værker, på forhånd, være mærket med kunstnerens navn samt værkets titel.

Små sarte værker, 40 x 40 cm eller mindre, skal indleveres i en specielt sikker pose med bemærkning om, at værket skal opbevares der under hele censureringsprocessen og senere transport.

Værker fremsendt med DSB, fragtmand eller PostNord sendes til:
FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, så de er fremme en af de angivne dage. Hjælp til aflæsning af tungere værker kan ikke forventes. Hvis transportudgifter ikke er forudbetalt, vil værkerne ikke blive modtaget.

ANTAGELSE
Fra den 15. marts 2017 kl. 15 vil det fremgå af Hillerød Biblioteks hjemmeside www.hilbib.dk, hvem der har fået antaget værker og antal. Bemærk: Deltagerne modtager ikke anden form for besked.

Ved antagelse skal der betales et gebyr på 100 kr. pr. værk. Dette betales ved at købe en eller flere ”Antagelsesbilletter” via dette link. Billetten skal være købt senest 20. marts 2017.

Antagne værker må ikke fjernes fra udstillingen, og ingen kan gøre særlige krav gældende vedr. ophængningen.

VINDERPRISER
Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne 3 prisvindere, som modtager henholdsvis 5.000,- kr., 3.000,- kr. og 2.000,- kr. Præmiesponsor er Nordea-fonden. Publikum har mulighed for at stemme om en ”publikumsvinder”. Kunstneren modtager 1.000 kr. Præmiesponsor er Nordea-fonden.

UDLEVERING/AFHENTNING
Indsendte værker, der ikke er blevet antaget, skal afhentes i FrederiksborgCentret den 18.og 19. marts 2017 mellem kl. 14.00 og 16.00.

Indsendere, der har fået værker antaget, kan vælge at afhente samtlige indsendte værker i Kunsthuset Annaborg ved udstillingens afslutning mandag den 17. april fra kl. 16.00 til 18.00 eller tirsdag den 18. april fra kl. 9.30-10.30.

Afhentningstidspunkterne ligger fast, men mod fuldmagt kan afhentning evt. overgives til en anden person end indsender. Indsendte værker med bestilt returnering skal ved indsendelsen være vedhæftet betalt pakkelabel til postforsendelse. Værker, der ikke afhentes til de angivne tidspunkter, vil blive opbevaret for indsenders regning.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Spørgsmål vedrørende tilmelding: Per G. Lauritzen, Hillerød Bibliotek, pgl@hillerod.dk - tlf. 72 32 58 21
Andre spørgsmål: Margit Borring, Hillerød Kunstforening, margit@borring.org - tlf. 20 15 63 41

Hillerød Bibliotekerne | Christiansgade 1 | 3400 Hillerød | Tlf.: 7232 5800 | bibliotek@hillerod.dk | EAN-numre | CVR-nr.: 29189366