Månedsskrift for almen praksis

Adgang
Adgang fra biblioteket
Efteruddannelsesskrift for praktiserende læger, som herigennem holdes orienteret om udviklingen på hele det medicinske område, og også udviklingen i de forskellige organspecialer.

Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Hvis du er på biblioteket har du adgang til onlineudgaven af tidsskriftet.

Du skal henvende dig til vores personale for at få login, og du skal bruge en af bibliotekets pc’er.