Litteraturens verden

Adgang
Adgang hjemmefra
Bliv klogere på verdens litteraturhistorie fra oldtiden og frem til moderne tid. Siden har fokus på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.

Litteraturens Verden er delt ind i epoker (fx oldtiden, middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken osv.)

Under eksempelvis renæssancen har du mulighed for at læse en generel tekst om renæssancen, men også mulighed for at dykke ned i de forskellige genrer, såsom epos, prosa, drama og digtning. Skal du behandle litteratur fra et specifikt område, fx engelsk litteratur i renæssancen klikker du dig videre til Engelsk litteratur i renæssancen, hvor du ligeledes har mulighed for at dykke ned i engelsk epos, engelsk prosa, engelsk drama, engelsk digtning osv.

Lignende har du også mulighed mht. til nordisk litteratur, tysk litteratur, italiensk litteratur osv, samt hvis du dykker ned i romantikken, modernismen, postmodernismen.

Derudover kan du også udforske forskellige litterære temaer eller analyser af nogle enkelte værker, fx Ulysses af James Joyce, Odysseen og Iliaden.

Målgruppe 

Elever på ungdomsuddanelser og voksne.