Lex.dk

Adgang
Fri adgang
Hvis du er storforbruger af artikler fra ”Den Store Danske” i dine opgaver, eller bare generelt er glad for at have et gedigent opslagsværk ved hånden, så vil du elske denne hjemmeside.

Lex er et samarbejde mellem Gyldendal og G.E.C. Gads Fond, hvor man har valgt at samle og opdatere Den Store Danske og Trap Danmark. Det skal gøre det nemmere at finde frem til konkret viden og ikke fake news. Alle artiklerne er skrevet af fagfolk og forskere og er nemt tilgængelige via hjemmesiden.

Lex.dk fungerer som et godt opslagsværk om alverdens emner, som du kan bruge, når du skal researche et emne eller skrive en opgave. Desuden er det nemt at referere til de forskellige artikler, da der i bunden af artiklen er en knap, som giver dig kildehenvisninger. Dem kan du bare indsætte i din litteraturliste.