Legatbogen

Adgang
Fri adgang
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark.

Siden er gratis at bruge, og du kan let søge blandt mere end 12.000 danske fonde og legater.