Læsekompas - find en bog der er lige dig

Adgang
Fri adgang
Læsekompasset er en ny måde at finde inspiration til at læse og finde skønlitteratur.

Læsekompasset giver dig mulighed for at navigere i bibliotekernes samlinger ud fra oplevelser snarere end genrer eller emner. Du kan søge på hvilke stemningner romaner har og finde noget som ligner. Læsekompasset er litteraturformidling, som udnytter potentialet i det digitale ved at lade oplevelser, stemninger, fortællestemme og tid være afgørende i søgningerne frem for emne eller genre.