Europeana

Adgang
Fri adgang
Database med billeder, bøger, musik mm. fra den europæiske kulturarv.

Denne samling er blevet digitaliseret og lagt frit tilgængelig i et samarbejde mellem den europæiske union og arkiver, biblioteker og museer fra hele Europa. Du kan bruge databasen, hvis du skal skrive opgave i dansk, engelsk, historie, mediefag, KOM/IT eller lignende fag. Vi anbefaler, hvis du har tid, at du sætter dig ind i, hvordan man søger i databasen, for det er lidt anderledes end i andre databaser - men absolut umagen værd!