Den Europæiske Union - europa.eu

Adgang
Fri adgang
Det officielle websted for Den Europæiske Union fungerer som en grundig vejviser rundt i alle tænkelige info om EU.

På europa.eu finder du indgange til en lang række forskellige rapporter, statistiker og andet, der handler om EU og de lande, der er en del af unionen.