Britannica Image Quest

Adgang
Adgang hjemmefra
Denne database giver adgang til millioner af billeder fra mere end 60 af verdens bedste og mest respekterede billedbiblioteker - alt fra en side.

Hvert billede eller illustration kommer med komplet metadata, inklusiv kilden, indehaveren af ophavsretten, billedtekst og nøgleord. Billederne må anvendes til undervisnings brug, opgaver, projektarbejde og præsentationer.