Britannica Image Quest

Adgang
Adgang hjemmefra
Denne database giver adgang til millioner af billeder fra mere end 60 af verdens bedste og mest respekterede billedbiblioteker - alt fra en side.

Hvert billede eller illustration kommer med komplet metadata, inklusiv kilden, indehaveren af ophavsretten, billedtekst og nøgleord. Billederne må anvendes til undervisnings brug, opgaver, projektarbejde og præsentationer.

Materials