Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
ADL er et opslagsværk om den klassiske danske litteratur.

Den giver muligheden for at studere forfatternes tekster, som bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. Forfatterportrætterne er udarbejdet af eksperter med specialviden indenfor det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1938.