(UDSKUDT) Den censurerede forårsudstilling 2020

Den censurerede forårsudstilling 2020 er indtil videre udskudt på grund af særlige forholdsregler i forbindelse med Corona-virus. Vi melder ud, så snart der er nyt omkring, hvornår udstillingen eventuelt så bliver arrangeret, eller i yderste tilfælde aflyst

CENSURERET FORÅRSUDSTILLING

Arrangeret i samarbejde mellem Hillerød Bibliotek og Hillerød Kunstforening i forbindelse med HILLERØD KUNSTDAGE 2020

TID OG STED                
Fredag den 20. marts – søndag den 22. marts 2020 i Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

Fernisering finder sted fredag den 20. marts kl. 14. Åbningstider: fredag 13-19, lørdag 10-17, søndag 10-17.

Efter Kunstdagene fortsættes udstillingen i Kunsthuset Annaborg, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød
fra den 26. marts til den 13. april 2020 med fernisering den 28. marts kl. 14-16.

CENSURERING
Censurering finder sted den 9. og 10. marts 2020. Censureringen er lukket. Vurderingskriteriet er bl.a., at de indsendte arbejder skal vise en selvstændig kunstnerisk holdning, og at der ses en linje i det kunstneriske udtryk.

Censorerne er kunstnerne: Mia-Nelle Drøschler, Pia Fonnesbech, Vibeke Winberg, Jan Schacht Holmgaard og Philip Glazer.

Ophængning foretages den 19. marts 2020 af et ophængningsudvalg.

KUNSTVÆRKER

 • Der kan indleveres værker i følgende 7 kategorier:
  Maleri (M)                                      
  Grafik (G)                            
  Tegning (T)
  Foto (F)                                                               
  Skulptur (S)                         
  Mixed media (B)         
  Video (I)
 • Ingen indleverede værker må tidligere have været udstillet på anerkendte censurerede udstillinger.
 • Største mål er 2 x 2 m, vægtgrænse pr. værk max. 50 kg.
 • Alle værker, der skal hænges op, skal være klargjort til ophængning (forsynet med øskner og snor), øskner må dog ikke stikke uden for blændramme/ramme.
 • Alle værker skal være mærket med kunstnerens navn samt værkets titel.
 • Glasindrammede værker modtages ikke – men plexiglas er tilladt. Ved antagelse vil der evt. kunne udskiftes til glasindramning. Der modtages ikke våde værker.
 • Video-kunst varighed max. 20 minutter. Alle videoværker indleveres på USB-stik. Max ét værk pr. USB-stik. Ved antagelse vises videoen på monitorer, som forefindes på udstillingsstedet.


HVOR MANGE VÆRKER KAN TILMELDES?
Der skal tilmeldes mindst 3 og højst 5 værker i en kategori. Du må gerne deltage i flere kategorier, men du skal købe deltagerbillet pr. kategori. Se hvordan under ”Tilmelding”.

FORSIKRING
Forsikring tegnes af indsender, da udstillingsarrangørerne ikke forsikrer indsendte værker.

SALG AF UDSTILLEDE VÆRKER
Salgspriser for alle indsendte værker skal være anført på deltagerbilletten. Værker, som ikke er til salg, anføres som ”privateje”. Udstillingsarrangørerne beregner sig 25 % i provision af den annoncerede salgspris ved salg af udstillede værker. Udstillingen er uden ansvar over for sælgeren, hvis en køber ikke aftager et bestilt værk.

TILMELDING

 1. Køb en deltagerbillet pr. kategori. En billet koster 400 kr. (100 kr. for unge under 25 år)
 2. Ved køb af billet skal der udfyldes korrekt navn, adresse, telefon og mailoplysninger. Navn og kontaktoplysninger bruges i udstillingens værkfortegnelse.
 3. Billetten / Billetterne printes ud. På billettens nederste halvdel er der plads til at udfylde informationer om værkerne. Værktitel og pris bruges i udstillingens værkfortegnelse. Udfyldes med blokbogstaver.
 4. Den udfyldte billet indleveres sammen med værkerne.

Billetter kan købes via www.hilbib.dk. Billetsalget lukker fredag den 28. februar kl. 14!!

INDLEVERING
Alle værker skal indleveres 7. eller 8. marts mellem kl. 10-16 i Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Deltagerbillet pr. kategori vedlægges i udfyldt stand.

Ved indlevering skal alle værker, på forhånd, være mærket med kunstnerens navn samt værkets titel.

Små sarte værker, 40 x 40 cm eller mindre, skal indleveres i forsvarlig emballage med bemærkning om, at værkerne skal opbevares der under hele censureringsprocessen og senere transport.

ANTAGELSE
Fra den 13. marts 2020 kl. 15 vil det fremgå af Hillerød Biblioteks hjemmeside www.hilbib.dk, hvem der har fået antaget værker og antal. Bemærk: Deltagerne modtager ikke anden form for besked.

Ved antagelse skal der betales et gebyr på 100 kr. pr. værk. Dette betales ved at købe en eller flere ”Antagelsesbilletter” via hilbib.dk. Billetten skal være købt senest 18. marts 2020.

Antagne værker må ikke fjernes fra udstillingen, og ingen kan gøre særlige krav gældende vedr. ophængningen.

VINDERPRISER
Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne 3 prisvindere, som modtager henholdsvis 5.000, -kr., 3.000, -kr. og 2.000, -kr. Publikum får mulighed for at stemme om en ”publikumsvinder”. Kunstneren modtager kr. 1.000, - kr.

UDLEVERING/AFHENTNING
Indsendte værker, der ikke er blevet antaget, skal afhentes i Royal Stage, den 14.og 15. marts 2020 mellem kl. 14.00 og 16.00.

Indsendere, der har fået værker antaget, kan vælge at afhente samtlige indsendte værker i Kunsthuset Annaborg ved udstillingens afslutning mandag den 13. april fra kl. 16.00 til 17.00 eller tirsdag den 14. april fra kl. 9.30-10.30.

Afhentningstidspunkterne ligger fast, men mod fuldmagt kan afhentning evt. overgives til en anden person end indsender. Indsendte værker med bestilt returnering skal ved indsendelsen være vedhæftet betalt pakkelabel til postforsendelse.

Værker, der ikke afhentes til de angivne tidspunkter, vil blive opbevaret for indsenders regning.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Spørgsmål vedrørende tilmelding: Per G. Lauritzen, Hillerød Bibliotek, pgl@hillerod.dk - tlf. 72 32 58 21

Andre spørgsmål: Margit Borring, Hillerød Kunstforening, margit@borring.org- tlf. 20 15 63 41

FÅ DIN DELTAGERBILLET VED AT KLIKKE HER!