Den censurerede forårsudstilling 2018

Vejledning og tilmelding

TID OG STED                 
Fredag den 9. marts – søndag den 11. marts 2018 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Fernisering finder sted fredag den 9. marts kl. 14. Åbningstider: fredag 13-19, lørdag 10-17, søndag 10-17. Efter Kunstdagene fortsættes udstillingen i Kunsthuset Annaborg, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød fra den 15. marts til den 2. april 2018 med fernisering den 15. marts.

CENSURERING
Censurering finder sted den 26. og 27. februar 2018. Censureringen er lukket. Vurderingskriteriet er bl.a., at de indsendte arbejder skal vise en selvstændig kunstnerisk holdning, og at der ses en linje i det kunstneriske udtryk. 

Censorerne er kunstnerne: Mette Rishøj, Anne Munneche Christensen, Edel Willerup Hartvig, Leif Nielsen og Kristian Devantier . Ophængning foretages den 8. marts 2018 af et ophængningsudvalg.

KUNSTVÆRKER

 • Der kan indleveres værker under kategorierne:

Maleri (M)                                       Grafik (G)                             Tegning (T)
Foto (F)                                            Skulptur (S)                          Mixed media (B)                   Video (I)

 • Ingen indleverede værker må tidligere have været udstillet på anerkendte censurerede udstillinger.
 • Største mål er 2 x 2 m, vægtgrænse pr. værk max. 50 kg.
 • Alle værker, der skal hænges op, skal være klargjort til ophængning (forsynet med øskner og snor), øskner må dog ikke stikke uden for blændramme/ramme.
 • Alle værker skal være mærket med kunstnerens navn samt værkets titel.
 • Glasindrammede værker modtages ikke – men plexiglas er tilladt. Ved antagelse vil der evt. kunne udskiftes til glasindramning. Der modtages ikke våde værker. Ved tunge/større skulpturer træffes speciel aftale.
 • Video-kunst varighed max. 20 minutter. Alle videoværker indleveres på USB-stik. Max ét værk pr. USB-stik. Ved antagelse vises videoen på monitorer, som forefindes på udstillingsstedet.


HVOR MANGE VÆRKER KAN TILMELDES?
Der skal tilmeldes mindst 3 og højst 5 værker i en kategori. Du må gerne deltage i flere kategorier, men du skal købe deltagerbillet pr. kategori. Se hvordan under ”Tilmelding”.

FORSIKRING
Forsikring tegnes af indsender, da udstillingsarrangørerne ikke forsikrer indsendte værker.

SALG AF UDSTILLEDE VÆRKER
Salgspriser for alle indsendte værker skal være anført på deltagerbilletten. Værker, som ikke er til salg, anføres som ”privateje”. Udstillingsarrangørerne beregner sig 25 % i provision af den annoncerede salgspris ved salg af udstillede værker. Udstillingen er uden ansvar over for sælgeren, hvis en køber ikke aftager et bestilt værk.

TILMELDING

 1. Køb en deltagerbillet pr. kategori. En billet koster 400 kr. (100 kr. for unge under 25 år)
 2. Ved køb af billet skal der udfyldes korrekt navn, adresse, telefon og mailoplysninger. Navn og kontaktoplysninger bruges i udstillingens værkfortegnelse.
 3. Billetter kan købes her. Billetsalget lukker fredag den 9. februar kl. 14!!
 4. Billetten / Billetterne printes ud. På billettens nederste halvdel er der plads til at udfylde informationer om værkerne. Værktitel og pris bruges i udstillingens værkfortegnelse. Udfyldes med blokbogstaver.
 5. Den udfyldte billet indleveres sammen med værkerne.

INDLEVERING
Alle værker skal indleveres 24. eller 25. februar mellem kl. 10-16 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Deltagerbillet pr. kategori vedlægges i udfyldt stand.

Ved indlevering skal alle værker, på forhånd, være mærket med kunstnerens navn samt værkets titel.

Små sarte værker, 40 x 40 cm eller mindre, skal indleveres i forsvalig emballage med bemærkning om, at værket skal opbevares der under hele censureringsprocessen og senere transport.

Værker fremsendt med fragtmand sendes til:
FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, så de er fremme 24. eller 25. februar mellem kl. 10-16. Hjælp til aflæsning af tungere værker kan ikke forventes. Hvis transportudgifter ikke er forudbetalt, vil værkerne ikke blive modtaget.

ANTAGELSE
Fra den 2. marts 2018 kl. 15 vil det fremgå af Hillerød Biblioteks hjemmeside www.hilbib.dk, hvem der har fået antaget værker og antal. Bemærk: Deltagerne modtager ikke anden form for besked.

Ved antagelse skal der betales et gebyr på 100 kr. pr. værk.

VINDERPRISER
Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne 3 prisvindere, som modtager henholdsvis 5.000,- kr., 3.000,- kr. og 2.000,- kr. Præmiesponsor er Nordea-fonden. Publikum har mulighed for at stemme om en ”publikumsvinder”. Kunstneren modtager 1.000 kr. Præmiesponsor er Nordea-fonden.

UDLEVERING/AFHENTNING
Indsendte værker, der ikke er blevet antaget, skal afhentes i FrederiksborgCentret den 3.og 4. marts 2018 mellem kl. 14.00 og 16.00.

Indsendere, der har fået værker antaget, kan vælge at afhente samtlige indsendte værker i Kunsthuset Annaborg ved udstillingens afslutning mandag den 2. april fra kl. 16.00 til 18.00 eller tirsdag den 2. april fra kl. 9.30-10.30.

Afhentningstidspunkterne ligger fast, men mod fuldmagt kan afhentning evt. overgives til en anden person end indsender. Indsendte værker med bestilt returnering skal ved indsendelsen være vedhæftet betalt pakkelabel til postforsendelse. Værker, der ikke afhentes til de angivne tidspunkter, vil blive opbevaret for indsenders regning.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Spørgsmål vedrørende tilmelding: Per G. Lauritzen, Hillerød Bibliotek, pgl@hillerod.dk - tlf. 72 32 58 21
Andre spørgsmål: Margit Borring, Hillerød Kunstforening, margit@borring.org - tlf. 20 15 63 41

Vejledningen kan også hentes nedenfor.