Mødeplan

"Bulgakovs dæmoner" er en online læsekreds. Al koordination foregår via læsekredsens mailingliste. For at komme på listen skal du skrive en mail til bibliotek@hillerod.dk.

Sådan gør vi

Hver uge læser vi 2 eller 3 kapitler af romanen. Vi mødes hver onsdag kl. 19-20 i et digitalt forum. Samtalen styres af læsekredslederen.

Efter læsekredsmødet taler læsekredslederen og en af eksperterne om ugens tekst. Samtalen tager udgangspunkt i læsekredsens refleksioner og foregår på Facebook. Ekspertsamtalen bliver optaget og uploades efterfølgende til videoplatformen Vimeo.

Forud for hvert møde modtager deltagerne en mail med en kort opsamling på sidste uges møde; links til de digitale mødesteder; inspirationsspørgsmål til næste uges tekst; samt et videolink til sidste uges ekspertsnak.

Møde 0 - Opstartsmøde

Onsdag d. 27. januar kl. 19-20.

På dette møde får I en introduktion til, hvordan læsekredsen kommer til at foregå. Vi skal ikke diskutere romanen, men i stedet hilse på hinanden, sikre at alle ved, hvordan de anskaffer sig bogen, logger ind på læsekredsmøderne og finder ekspertsamtalerne.

 

 

Møde 1 - Den første læsning

Onsdag d. 3. februar. (Begge eksperter)

Ugen tekst: Kapitel 1 og 2.

Inspirationsspørgmål:

Kap. 1
Hvem er Berlioz?
Hvilket digt har Berlioz bedt Ivan Nikolajevitz Ponyrjov skrive? Hvad forsøger han at overbevise Ivan om?
Berlioz ser syner i tågen foran sig, hvad ser han?
Hvordan får vi noget at vide om det første menneske, der viser sig i alleen?
Hvilken viden har fortælleren?
Hvordan modtager den fremmede oplysningen om, at man er ateist i Rusland?

Kap. 2
Hvordan reagerer sekretæren i løbet af Jeshuas tale?
Hvad overvejer Pilatus at idømme Jeshua?
Hvorfor skal en af to frikendes?
Hvad går diskussionen mellem ypperstepræsten Kajfa og Pilatus ud på?
 

 

Møde 2 - med Charlotte Chammon

Onsdag d. 10. februar kl. 19-20. 

Ugen tekst: Kapitel 3, 4 og 5

Inspirationsspørgmål:

Kap 3
Hvordan reagerer Ivan på professorens historie i starten af kapitlet? Hvordan reagerer Berlioz?
Hvad er det syvende bevis? Hvad er det et bevis for?
Hvad tænker du, ved endt læsning af kapitel 3, om det der er sket, hidtil i historien?

Kap 4
Hvad sker der i kapitlet?
Hastigheden i handlingen, Ivans forfølgelse, er markant. Hvor har du set sådan noget før (genremæsigt)?
Hvordan går det for Ivan?
Hvilke fortælletekniske ting bider du mærke i i kap 3 og 4?

Kap 5
Hvad er Gribojedov for et sted?
Hvad er fortællerens forhold til huset? Hvad er forfatterens, tror du?
Hvordan beskrives Berlioz lig?
Beskriv Ivans indtrængen i Gribojodev.
 

Møde 3  - med Laila Dalgaard

Onsdag d. 17. februar. 

Ugen tekst: Kapitel 6, 7 og 8

Inspirationsspørgmål:

Kap 6
Hvorfor tog Ivan ikonen med?
Hvilken erkendelse gør Rjukhin sig?

Kap 7
Hvornår i kapitlet træder vi over grænsen fra det realistiske til det helt urealistiske?

Kap 8
Hvad sker der med Ivan på klinikken?
Hvilke naturelementer nævnes. Hvorfor?
 

Møde 4 - med Charlotte Chammon 

Onsdag d. 24. februar. 

Ugen tekst: Kapitel 9, 10 og 11

Inspirationspørgmål:

Kap 9
Hvem er Nikanor Ivanovitj Bosoj?
Hvad siger informationerne, der tildeles Nikanor, os om miljøet?

 

Kap 10
Hvem er Varenukha?
Hvordan ræsonerer Rimskji?
Hvad sker der i slutningen af kapitlet med Varenukha?

 

Kap 11

Hvordan bindes dette kapitel sammen med kap 8?

Hvilken rolle spiller naturen?

Hvordan udvikler Ivans tankegang sig?

Møde 5 - med Laila Dalgaard

Onsdag d. 3. marts. 

Ugen tekst: Kapitel 12 og 13

Inspirationsspørgmål:

Kap 12

Rimskji reflekterer: "ingenlunde overnaturlig hændelse", beskriv hans måde at tænke på (ToK?).

Hvordan ville du reagere, hvis du var i hans sted?

Hvilke kunstner/numre laver Fagot og Woland? Hvorfor?

 

Kap 13

Gæsten røber hvem Woland er, hvem er han?

Slå operaen Faust op. Hvad handler den om?

Hvad er gæsten af profession?

Hvad fortæller gæsten til Ivan?

Beskriv heltens tilstand og situation.

Hvordan bliver hans fortælling fortalt?

 

 

Møde 6 - med Charlotte Chammon

Onsdag d. 10. marts. 

Ugen tekst: Kapitel 14, 15 og 16

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger

Møde 7 - med Laila Dalgaard

Onsdag d. 17. marts.

Ugen tekst: Kapitel 17 og 18

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger

Møde 8 - med Charlotte Chammon

Onsdag d. 24. marts. 

Ugen tekst: Kapitel 19, 20 og 21

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger

Møde 9 - med Laila Dalgaard

Onsdag d. 7. april. 

Ugen tekst: Kapitel 22, 23 og 24

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger

Møde 10 - med Charlotte Chammon

Onsdag d. 14. april. 

Ugen tekst: Kapitel 25, 26 og 27

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger

Møde 11 - med Laila Dalgaard

Onsdag d. 21. april. 

Ugen tekst: Kapitel 28, 29 og 30

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger

Møde 12 - med Charlotte Chammon og Laila Dalgaard

Onsdag d. 28. april. 

Ugen tekst: Kapitel 31, 32 og Epilog

Inspirationsspørgmål:

Indhold følger