For institutioner

Institutioner er altid velkomne på biblioteket!

Et børnebibliotek fuld af børn og de tilhørende voksne er skønt, synes vi! Institutionerne har en stor opgave med at give de enkelte børn de samme optimale muligheder for at udvikle sig sprogligt og erfaringsmæssigt. Det er veldokumenteret, at børn der oplever samtaler og højtlæsning regelmæssigt, klarer sig bedre, når de kommer i skole.

Lån
Institutioner låner på institutionslånerkort med tilhørende pinkode. For institutioner er lånetiden 2 måneder.

Emnesæt
Arbejder I med et bestemt emne en periode i institutionen, har I mulighed for at bestille bøger om for eksempel vikinger, årstider, andre lande, trolde, kroppen, rummet eller noget helt andet. Det er en fordel for jer at henvende jer i god tid, før I skal bruge bøgerne. Det giver nemlig bibliotekaren bedre tid til at foretage grundige søgninger efter egnede materialer.

Det kan være en tidskrævende proces både at søge materialerne frem på søgemaskinen og at finde bøgerne frem. Det skal dog ikke afholde jer fra at spørge os, for vi bibliotekarer elsker den slags opgaver!

Giv besked på mail bibliotek@hillerod.dk (husk i emnefeltet at skrive ”Til Børnebiblioteket”) eller ring til børnebiblioteket 72325891 med flg. oplysninger: Institutionens navn, emne, hvor mange bøger I ønsker, børnenes alder, periode.

Sprogposer for institutioner
Institutioner har mulighed for at låne sprogposer med diverse spil, figurer, cd’er og andet samt omkring 10-20 bøger om følgende emner:

1. Natur
2. Bondegården
3. Bogstaver og tal
4. Former og farver
5. Kroppen og familien
6. Følelser og venner

Poserne er tænkt som tilbud om både fysiske materialer, som børnene kan håndtere og bøger med oplysninger eller historier om emnet. Ved at lege med emnet gennem flere sanser, er der gode muligheder for at stimulere børnenes sprog. Poserne kan kun lånes ved henvendelse til bibliotekaren i den betjente åbningstid.

Dialogisk læsning og dialogiske sprogkufferter til Hillerøds vuggestuer
Hillerød Kommune har besluttet, at alle institutioner i Hillerød skal arbejde med dialogisk læsning, og derfor har Hillerød Bibliotek udviklet 27 dialogiske sprogkufferter, som nu cirkulerer blandt kommunens 27 vuggestuer hver 4. måned. Kufferterne kan være med til at understøtte den dialogiske læsning ude i institutionerne. Hver kuffert indeholder:

5 stk. bøger
5 stk. læseguides
5 stk. farvede stofposer med tilhørende legetøj
 
I hver kuffert findes en oversigt over de 5 bøger, hvilken farve pose der hører til hvilken bog, samt en liste over det legetøj, der hører til hver titel. Lækkert, overskueligt og som et brugbart værktøj for den enkelte pædagog i en travl hverdag. Læs mere om dialogiske sprogkufferter her.

Børnehavebiblioteker - tilbud til institutionens forældre
Et tilbud om et depot af 2-3 bøger pr. barn i institutionen. Bøgerne er et udvalg af populære, specielle og nye billed- og højtlæsningsbøger, enkelte cd’er med musik og historier og ”forældrebøger”. Børnehavebiblioteket giver forældrene lyst til at låne bøgerne med hjem og læse højt for deres børn. Målet er selvfølgelig også, at de skal få lyst til mere, og dermed besøge børnebiblioteket med dets store udvalg af både bøger, lydbøger, spil, film, musik, sprogstimulerende materialer og meget mere. Depotet er blot en smagsprøve på, hvad børnebiblioteket har at byde på.

Forældre og børn kan låne bøgerne i 14 dage. De sørger selv for udlån og aflevering. Skulle enkelte bøger blive væk eller gå i stykker, vil det ikke få økonomiske konsekvenser, hverken for forældrene eller institutionen. Bøgerne skal stå adskilt fra institutionens bøger, så man kan se, hvilke bøger der kan lånes med hjem.

Børnebiblioteket leverer bøgerne/depotet og bidrager med bibliotekarisk assistance. Institutionen bidrager med en reol til depotet. Der skal vælges en kontaktperson blandt pædagogerne, som vi kan kontakte, hvis der skulle opstå spørgsmål eller lignende. Ønsker jeres institution at få børnehavebibliotek, så kontakt børnebiblioteket.

Tosprogede børn
Biblioteket har en række billedordbøger på forskellige sprog, bøger på engelsk, arabisk og enkelte andre sprog. Vær opmærksom på, at vi kan bestille børnebøger på de fleste sprog hjem til udlån.