Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
75 Kr
Lokalitet
Hillerød Bibliotek
Målgruppe
For større børn og voksne
Litteratur, foredrag og debat

Landsforrædernes børn

04.05.23
Forfatter og antropolog Anne-Marie Christensen fortæller om de alvorlige konsekvenser, som retsopgøret mod de dømte landsforrædere efter 2. verdenskrig fik for deres børn

Anne-Marie Christensen fortæller ud fra sin egen familiehistorie, og med baggrund i den bog, hun skrev om emnet i 2018.

Forfatteren fortæller om de generelle vilkår for landsforrædernes børn og samtidig berører hun sin egen familiehistorie med en bedstefar, der kæmpede på tysk side under krigen i bl.a. SS Division Wiking og i Schalburgkorpset. Mens retsopgøret for nationen blev afslutningen på besættelsestiden, blev det startskuddet til et liv for 27.000 – 40.000 børn i fortielse og fortrængning og med fordømmelse og repressalier på grund af deres fædres eller mødres gerninger under krigen. Blandt de mange børn, der hele livet har levet med skammen, er Anne-Marie Christensens egen mor.

Fakta om retsopgøret: 

I alt 12.877 mænd og 644 kvinder blev dømt i henhold til Straffelovstillægget og Værnemagerloven. Landssvigerkriminalitet var en forbrydelse, der overvejende blev begået af mænd, hvilket hænger sammen med, at langt den største gruppe af de personer, som blev dømt under retsopgøret, blev straffet for overtrædelse af Straffelovstillæggets § 10 om tysk krigstjeneste. Det drejede sig om 6930 mænd og 347 kvinder.

Kilde: Den Store Danske

Materialer