Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
75 Kr
Målgruppe
For alle
Litteratur, foredrag og debat

Foredrag om ligestilling i sproget

11.10.22
”Mand dig dog op kvinde”! Sproget er fuld af fraser og vendinger, der siger noget om køn. Men trænger det danske sprog til en opdatering?

Til dette arrangement dykker vi ned i det danske sprogs grammatik for at blive klogere på, hvordan opfattelser af køn og kønsroller viser sig i sproget.

Hvad forbinder man fx med et begreb som ”12-tals-pige”? Og hvilke forestillinger gør man sig om henholdsvis mænd og kvinder, når ord som ”tøsedreng”, ”hønemor” eller ”pigefornærmet” bliver brugt i flæng, både i tv og i de danske hjem? Til at guide os igennem sprogets ”kønnethed” har vi inviteret sprogforsker Marianne Rathje fra Dansk Sprognævn og billedkunstner Marie Thams viste en udstilling om temaet i bibliotekets kunsthal tidligere på året. De er begge optaget af ord og sproglige vendinger, der signalerer kønsdiskrimination, og hvordan man kan komme det til livs.

Nye ord og kønspronominer
Aftenen begynder med et oplæg fra Marianne Rathje, der udover sit arbejde i Dansk Sprognævn står bag den underholdende klumme ”Ugens ord” i Politiken. Til lejligheden vil hun fortælle om, hvordan kønsdebatten præger sprogets udvikling anno 2022. Bl.a. vil hun gøre os klogere på om endelsen -”inde” er in eller yt, hvilke nye kønspronominer, vi skal vende os til (såsom ”hen”, ”de” og ”dem”), og hvilke ord i den danske ordbog, der ryger ud med badevandet, og bliver erstattet af nye.

Aftenen fortsætter med en samtale mellem Rathje og Marie Thams, der i sin udstilling på biblioteket undersøgte, om en opdatering af ordet ”formand” til ”forperson” kan øge ligestillingen mellem kønnene. Undervejs vil de to sprogentusiaster invitere publikum med ind i samtalen om, hvorvidt sproget er på vej hen imod en mere kønsneutral retning, og hvordan det afspejles i vores samtid.


PRAKTISK

Arrangementet, der er rykket fra foråret, afholdes tirsdag d. 11. oktober kl. 19-21 på Hillerød Bibliotek. Billetter koster 60 kr. for biblioteksklubmedlemmer og 75 kr. for andre.